คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจ =

จรรยา อินทร์อ๋อง.

คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจ = Great business letters / [book] จรรยา อินทร์อ๋อง - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษา I.O.U., 2549 - 223 หน้า ; 21 ซม.

แนะนำการเขียนจดหมาย--จดหมายสมัครงาน--จดหมายแสดงความยินดี--จดหมายลา--จดหมายเชื้อเชิญ--จดหมายแสดงความสลดใจ--จดหมายลาออกจากงาน--จดหมายแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ--จดหมายธุรกิจ--บันทึกช่วยจำ--โทรเลข--เทเล็กซ์--จดหมายสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ

9749183592 120 Bht.


จดหมายธุรกิจ
การเขียนจดหมาย.

HF 5721 / จ148ค 2549

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111